Na samym początku należy opisać czym jest fizykoterapii. Jest to sposób rehabilitacji medycznej, która wykorzystuje…