Do czego służy inklinometr medyczny?

Duży goniometr jest narzędziem wykorzystywanym w medycynie do pomiaru kierunku ruchu w stawach. Dzięki skali od 0 do 360 stopni pozwala dokładne określenie kątów. Jest to niebywale potrzebne narzędzie w diagnostyce i monitorowaniu postępów rehabilitacji chorych. Goniometr stalowy jak jest zbudowany? Dzięki prostej konstrukcji, tani goniometr pozwala dokładne pomiar kątów pomiędzy dwoma ramionami. Ramię nieruchome służy jako element odniesienia, podczas gdy ramię mobilne jest przemieszczane w celu zmierzenia kąta. Podziałka rozmieszczona na goniometrze pozwala odczytać wartość kąta, jaki planujemy zmierzyć. Podczas robienia badań – inklinometr medyczny istotne jest przestrzeganie odpowiednich wytycznych. Poniżej przedstawiam podstawowe kroki i porady z wykorzystaniem goniometru:
1. Określenie pozycji składników w wybranym układzie odniesienia: Przed rozpoczęciem pomiarów powinno się określić pozycję badanej kończyny lub stawu. Konieczne jest, aby badany znajdował się w pozycji wygodnej, a badacz miał klarowny widok na obszar, jaki będzie mierzony.
2. Wybór układu odniesienia: Wskazane jest wskazanie układu odniesienia, w którym będą prowadzone pomiary. Dotyczy to zarówno badanej kończyny, jak i jej sąsiednich części oraz innych form anatomicznych, jakie mogą mieć robione pomiary.
3. Wykonanie testów w właściwym systemie odniesienia: Podczas pomiarów powinno się zachować spójność również zrobienie ich w specjalnym układzie odniesienia. W wypadku stawów dwu- i trzyosiowych jest potrzeba ustalenia, w której płaszczyźnie odbywa się ruch, co ma niebagatelne znaczenie dla dokładności pomiarów.
4. Zapis wyników w systemie SFTR: Wyniki zdobyte podczas testów w których wykorzystujemy goniometr medyczny są zapisywane zgodnie z planem SFTR. Marka tego systemu składa się z pierwszych liter określających płaszczyzny, w których testowane są ruchy:
S – sagittal (płaszczyzna strzałkowa), F – frontal (płaszczyzna czołowa), T – transverse (płaszczyzna poprzeczna), R – rotation (ruchy rotacyjne). Duży goniometr miał ogromne zastosowanie nie wyłącznie w sferze medycznej, lecz również w operacjach społecznych i wojskowych. Poniżej przedstawiam następujące informacje na ten temat:


1. Użycie w nawigacji: W przeszłości goniometr stalowy był wykorzystywany do wyznaczania kierunku i kątów w nawigacji, zwłaszcza na morzu. Pomagał marynarzom określić położenie statku wobec innych punktów lub kierunku w jakim płynęli.
2. Wykorzystanie w wojsku: Inklinometr medyczny znalazł też użycie w działaniach wojennych. Był użytkowany do określania kierunku i odległości do celów.
3. Funkcje sygnalizacyjne: Tani goniometr stosowano również jako środek sygnalizacyjny w wojsku także w sprawach cywilnych. Był użytkowany do wyznaczania pozycji konkurencyjna oraz do przekazywania komunikatów za pomocą sygnałów. Dzięki swojej uniwersalności również ofertom pomiarowym, goniometr stalowy był istotnym narzędziem w różnych dziedzinach, w tym również w dziedzinach powiązanych z bezpieczeństwem oraz obronnością.